All-By-One Weddings and Events
Corporate look
Logo All-By-One

Een unieke corporate look

Logo_4BSolutions
Logokeuze_Bordeaux_Volledig_CTR
DiscobarBestSound

Logo en huisstijl

Je start een nieuw bedrijf of wenst een vernieuwd logo voor een bestaand bedrijf.
Bij een eerste kennismakingsgesprek wordt nagegaan wat uw gewenste positie is op de markt.
Wie is uw doelgroep?
Wat zijn uw doelstellingen?

Wat wil je bereiken?£

Wat bied je aan producten of dienstverlening?

Wat is de perceptie of gewenste perceptie?


Aan de hand van uw desideratie wordt dan gestart met de ontwikkeling van een logo.

Dit bestaat uit een 3-tal verschillende ontwerpen met keuzemogelijkheden.

Na presentatie van deze voorstellen volgt bijsturing of aanpassingen.

Na de keuze van het uiteindelijk logo wordt dit vectorieel uitgetekend (onbeperkt uitvergrootbaar) en in verschillende extenties aan u aangeleverd (voor gebruik drukwerk en sociale media).


Lay-out en digitale opmaak

Er wordt ook een grid of lay-out ontwikkeld als basis voor verdere communicatiemiddelen.

In deze fase zit o.a. briefhoofd/offerte en visitekaart.

Dit zit omvat in een prijzenpakket.

Van digitale opmaak tot drukwerk

Voor alle bijkomende communicatiemiddelen wordt gewerkt met aanvullende prijsoffertes.

Al-By-One staat in voor de opmaak van digitale documenten. Je ontvangt digitale leesproeven via mail (pdf). Na goedkeuring is een drukproef mogelijk.


Fotografie

Afhankelijk van de soort opnames kan All-By-One instaan voor de fotografie of wordt
gewerkt met externe partners.


Drukwerk

All-By-One zoekt samen met jou naar de juiste of geschikte partners voor de reproductie van alle gewenste communicatiemiddelen.

Na de goedkeuring van de digitale opmaak documenten worden drukklare files aan de partners bezorgd. Ook het maken van drukproeven is mogelijk.

Je ontvangt vooraf steeds een gedetailleerd prijsopgave.

Geen verrassingen dus.